Algemene voorwaarden

Betaling

Betaling dient te geschieden op faktuur. Als op een bestelling geen betaling is ontvangen of de betalingsmethode niet wordt geaccepteerd, ziet de koper af van de koop en van zijn eigendomsrechten op de bestelde goederen. Als er geen betaling is ontvangen, worden bestellingen niet verzonden.

Verzendkosten

Verzendkosten worden door de koper tegelijk met het aankoop bedrag betaald, tegen het bedrag dat door de verkoper op de site is aangeven bij de bestelling. Als een zending zoek raakt worden het aanschafbedag en de betaalde verzendkosten door verkoper aan koper vergoed. Als een bestelling tijdens de verzending beschadigd raakt, is de verkoper daar niet aansprakelijk voor. 

Retour en terugbetaling

Bestellingen kunnen binnen de wettelijke 14 dagen bedenktijd worden gertourneerd (Nederland). Verkoper zal na ontvangst van de desbetreffende goederen, mits in originele staat en onbeschadigd ontvangen, binnen veertien dagen het aankoopbedrag terubetalen. Als een bestelde producten tijden de verzending beschadigd zijn geraakt, zal verkoper kostenloos de beschadigde onderdelen of producten vervangen. Als een product niet voldoet aan de verwachtinngen dient u dit schriftelijk of via de mail te melden. Verkoper zal, mits voldoende onderbouwd, overwegen om tot een vergoeding van het aankoop bedrag of een gedeelte daarvan over te gaan, maar is daartoe niet verplicht. In het schriftelijke verzoek dient duidelijk te worden omschreven om welk product of artikel het gaat. Verzoeken tot ruiling worden van geval tot geval beoordeeld.

Afzeggen bestelling

Een bestelling kan in principe alleen worden afbesteld als de betaling nog niet door de koper ontvangen is.  Koper kan wel gebruik maken van de wettelijke bedenktijd (Zie Retouren en terubetaling), maar moet dat dan schriftelijk te kennen geven aan verkoper.

Klachten

Alle klachten over bestellingen en/of door verkoper geleverder producten kunnen worden ingediend bij onze verkoop afedeling: sales@seebee-creations.com of door te bellen met 0643 010 895. Er is geen garantie op enige tegemotkoming. Iedere situatie wordt apart bekeken en beoordeeld, waarna verkoper contact met de koper zal opnemen. 

Legalities

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige gezondheids- of veiligheidsrisico's met betrekking tot de geleverde goederen vanaf het moment dat koper de desbetreffende goederen in ontvangst heeft genomen. The seller is not responsible for any health or safety concerns once the buyer has received the item. Verkoper deelt nimmer aansprakelijkheid voor enige schade, veroorzaakt door de koper of door derden met de gekochte goederen . 

Deze voorwaarden kunnen worden herzien zonder instemming van de koper.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord.